Category: Uncategorized


Kollegialt lärande med Twitter

Posted on October 31st, by Workshop in Uncategorized. No Comments

TWITTER

Titel: Kollegialt lärande genom Twitter
Syfte: För att och bidra till utveckling i skolan kan lärare använda Twitter. Genom twitter sker förändring och förnyelse. I ett twittrande arbetslag utvecklas flerstämmigheten arbetslaget (Dysthe). Man kan likna twittrandet vid ett slags kortskrivning och tankeskrivning lärare emellan. Vår tanke med twittandet är att engagera de lärare som normalt inte tar så stor plats i AL. Dessutom anser vi att twittrandet blir träning i att hitta kärnan i det som ska ägas. Cut the crap. Pedagogik inte ramfaktorer! Twittrandet kan bidra till att det väsentliga sakerna diskuteras. Att fortbildning med Twitter inte är bundet till tid och rum utan sker när och varsomhelst.
Plan: Planen utgår från att identifiera de grupper av lärare på skolan där Twitter kan få genomslag. Genom att göra så bygger man vidare på den öppenhet som finns, med en … Read More »


Det gäller att ingen ger sig…

Posted on October 25th, by HenrikWidaeus in Uncategorized. No Comments

förrän den siste läraren är inne i det kollegiala lärandet.

#avlärning

#distribuerat_ledarskap

#men_inte_distribuerad_inkompetens
Berättelser i The Cage 2012

Det här är våra tre senaste bloggposter om berättelserna i buren. Klicka på bilden för att komma till hela bloggtexten. Vi ses i The Cage!

Nörda loss

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 känner sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte så delaktiga i informationssamhället. Dessutom använder 1,2...

Wikipedia bygger på frivilligkraft

Wikimedia Sverige kommer att delta på Skolforum 2012 tillsammans med Per Falk, Henrik Widaeus och Terese Raymond. Vad ska då Wikimedia företa sig på...