Kollegialt lärande med Twitter


Posted on October 31st, by Workshop in Uncategorized. No Comments

TWITTER

Titel: Kollegialt lärande genom Twitter
Syfte: För att och bidra till utveckling i skolan kan lärare använda Twitter. Genom twitter sker förändring och förnyelse. I ett twittrande arbetslag utvecklas flerstämmigheten arbetslaget (Dysthe). Man kan likna twittrandet vid ett slags kortskrivning och tankeskrivning lärare emellan. Vår tanke med twittandet är att engagera de lärare som normalt inte tar så stor plats i AL. Dessutom anser vi att twittrandet blir träning i att hitta kärnan i det som ska ägas. Cut the crap. Pedagogik inte ramfaktorer! Twittrandet kan bidra till att det väsentliga sakerna diskuteras. Att fortbildning med Twitter inte är bundet till tid och rum utan sker när och varsomhelst.
Plan: Planen utgår från att identifiera de grupper av lärare på skolan där Twitter kan få genomslag. Genom att göra så bygger man vidare på den öppenhet som finns, med en förhoppning om en ringar-på-vattnet reaktion. Idén om att Twitter är att vara på ett konstant camp, ska lyftas fram. Exempel på hur twittrandets möjligheter konkretiseras. A) Ta ut lärarna i skogen för teamwork. Det enda hjälpmedlet grupperna har att kommunicera är twitter. Skolledaren twittrar ut budskap till grupperna i skogen. B) Arbetslaget har en hashtag kring en fråga som ska diskuteras. Varje inlägg syns i flödet. C) På ett APT kan grupperna ta del av andra gruppers samtal via twitter. Tanken är att twittrandet ska börja i det enskilda kollegiet men kollegiet börjar följa andra och blir därmed en del i det utvidgade kollegiet. Därmed börjar surrandandet: retweets – tankar, blogginlägg etc kommer kollegiet till del och tankar börjar väckas. Vad som händer är att det selektiva seendet utmanas och vi ser nya infallsvinklar och perspektiv ex hur har man löst detta problem på andra skolor? Vad är det där att flippa? Vi har valt Twitter för dess enkelhet. Kort och koncist!
Resurser:
BYOD
Vilka indikatorer på framgång finns och hur ska det mätas:
Christian Lundahl sa “Varje arbetslag behöver minst en twittrande lärare”. Twittrandet i sig är en fortbildning. Vi vill att lärarens invanda föreställningar och vidga seendet. Vad/hur gör andra? Att vi inte behöver uppfinna hjulet hela tiden. Låna/stjäla från sociala medier (glömma inte att credda). Sprid dina egna goda idéer och fantastiska blogginlägg du har läst som förändrat din undervisning. Sharing is caring! Kompetensutveckling och en insikt att vi är beroende av varandra för att vara framgångsrika i vårt arbete med eleverna. Den teoretiska kompetensen utvecklas och skolan ska bygga på forskning och beprövad erfarenheter

Leave a ReplyBerättelser i The Cage 2012

Det här är våra tre senaste bloggposter om berättelserna i buren. Klicka på bilden för att komma till hela bloggtexten. Vi ses i The Cage!

Nörda loss

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 känner sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte så delaktiga i informationssamhället. Dessutom använder 1,2...

Wikipedia bygger på frivilligkraft

Wikimedia Sverige kommer att delta på Skolforum 2012 tillsammans med Per Falk, Henrik Widaeus och Terese Raymond. Vad ska då Wikimedia företa sig på...