How? Now Wow!


Posted on October 30th, by Terese in Syndicated. No Comments

I utvecklandet av nya idéer är det vanligt att använda brainstorming och låta idéer flöda utan att bedömas. I den efterföljande urvalsfasen tenderar vi emellertid att välja de idéer som är mest bekanta för oss. Detta kallas en “kreativ paradox” eller “creadox”.

Matrisen How? Now Wow! är ett markeringsverktyg som utmanar creadoxen eftersom deltagarna tvingas att väga varje idé på två parametrar.

Material:
Blädderblock och massor av markörert i tre färger (blå, gul, grön)

Förberedelser:
Rita en 2-av-2 matris. X-axeln anger originalitet idén och Y-axeln visar nivå av genomförbarhet.

NOW / Blå Idéer  = Låg risk, hög acceptans, “lågt hängande frukt” och det finns redan existerande exempel.

HOW? / Gula Idéer = Originella  och banbrytande idéer som dessvärre är omöjliga att genomföra på grund av tid, resurser, teknik, etc. Men, spara gula idéer  för framtiden!

WOW! / Gröna Idéer = Originella idéer som är lätta att genomföra. “Wow” idéer har potential att skapa förändring och kan implementeras i rådande verklighet.

Tillvägagångssätt:
Lista ner idéer från brainstormövning på stora papper runt om i rummet.
Ge varje deltagare tre (3) markeringsklistermärken av varje färg – 3 blå, 3 gula och 3 gröna. 9 punkter per person är typiskt, men kan varieras beroende på antal deltagare och tid som ni har till ert förfogande.
Varje deltagare röstar på de 3 bästa idéerna i varje kategori. Deltagarna röstar genom att sätta en punkt framför idén.
När alla har markerat sina favoritidéer i respektive kategori räknar ni antalet punkter och kategoriserar idéerna i färger.

Vid oavgjort:
Om blå prickar = gröna prickar, är idén blå
Om gula prickar = gröna prickar, är idén grön

Till slut har ni flera WOW! / Gröna idéer att arbeta vidare med. Se till att även samla lågt hängande blå idéer för omedelbart genomförande och gula idéer att hålla ett öga på i framtiden!

Texten nedan finns i original på Gamestorming – A playbook for innovators, rule-breakers and changemakers.

Leave a ReplyBerättelser i The Cage 2012

Det här är våra tre senaste bloggposter om berättelserna i buren. Klicka på bilden för att komma till hela bloggtexten. Vi ses i The Cage!

Nörda loss

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 känner sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte så delaktiga i informationssamhället. Dessutom använder 1,2...

Wikipedia bygger på frivilligkraft

Wikimedia Sverige kommer att delta på Skolforum 2012 tillsammans med Per Falk, Henrik Widaeus och Terese Raymond. Vad ska då Wikimedia företa sig på...