Den stora flykten


Posted on August 30th, by HenrikWidaeus in TheCage. No Comments

Den stora flykten handlar om att kritiskt reflektera över skolhistorien, att krångla oss ur de krafter som vill skapa monument av bildningstanken eller antikvariskt behålla föreställningar om Skolan med stort S. Flykten handlar om att byta blick, att fly de krafter som vill få oss att tro att vi inte skulle kunna vara de som erövrar de nya styrdokumenten, passionerat uppfyllda i övertygelse om att de förmågor och kunskaper vi märker fungerar som framtidskompetenser också är de förmågor styrdokumenten pekar ut. Den stora flykten handlar om att se våra egna flyktbeteenden, på arbetslagsmöten eller APT:er när samtalen, och våra kroppar, springer iväg långt bort från de stora uppdragen vi fått. Här nedan kärnfullt fångade av professor Helen Timperley:

- Developing and managing a school culture conducive to conversations about the core technology of instruction by building norms of trust, collaboration, and academic press among staff;
- Supporting teacher growth and development, both individually and collectively; and
- Providing formative monitoring of instruction and innovation.

Den stora flykten är beskrivningen av ett akut kristillstånd där risken är stor att vi inte får syn på de verkliga hjältarna i skolan; lärarna som tar ledarskapet och coachar sina kollegor genom kritiska frågor och förslag på pedagogiska förändringar fokuserade på att få de elever som nu inte lyckas att lyckas. Den stora flykten handlar också om att tillåta oss att nyfiket, prövande ägna tid åt att hitta formerna för verklig innovationskraft. Den handlar om att att fånga upp de som ser Skolan som en stor bur och få dom att återvända in i samtalet och skapandet av skolan.

Just därför låser vi på nytt in 30 lärare och några rektorer i en transparent bur på Skolforum2012 – Se TheCage11 >>

Leave a ReplyBerättelser i The Cage 2012

Det här är våra tre senaste bloggposter om berättelserna i buren. Klicka på bilden för att komma till hela bloggtexten. Vi ses i The Cage!

Nörda loss

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 känner sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte så delaktiga i informationssamhället. Dessutom använder 1,2...

Wikipedia bygger på frivilligkraft

Wikimedia Sverige kommer att delta på Skolforum 2012 tillsammans med Per Falk, Henrik Widaeus och Terese Raymond. Vad ska då Wikimedia företa sig på...