Blogg


Kollegialt lärande – Sprida & Samla kunskap

Posted on January 20th, by Jonas in Kollegialt lärande. Comments Off

Detta är mitt första inlägg i pilotprojetet ”Kollegialt lärande – Sprida & Samla kunskap” från The Cage under Skolforum 2012. Om allt går som det ska kommer detta inlägg återfinnas här… Bollen är i rullning och 2013-10-30 kommer projektet utvärderas!


The Cage-case: Samla & Sprida

Posted on October 31st, by Workshop in Syndicated. No Comments

Detta är en kort sammanfattning enligt mallen för publikation av grupparbetet:

TITEL:

Samla & Sprida

 

WHY:

Samla och sprida idéer
Ökad förståelse för elevernas situation
Ökat antal samarbetsprojekt
Bädda för fler och mer konstruktiva kollegiala samtal
Dokumentera skolans verksamhet
Ökad digital kompetens

HOW & WHEN:

Vi har skapat en skiss över mall för en blogg/wiki/hemsida (Kommer finnas här inom kort!)
Planen är att vi lägger till RSS flöden från deltagarna:

Sedan filtreras deras inlägg in under existerande kategorier eller taggar:

Innan VT2013 kommer det finnas ett pilot projekt som bygger på tekniken som används under DS106 (Du kan se ett exempel på en uppgift här!). De har lyckats syndikera materialet i två omgångar (här finns en komplicerad förklaring)

RESURSER:

En dator/surfplatta per lärare
Fungerande plattform (tex genom skolans domän)
I pilotprojektet används FeedWordPress (aggregator) tillsammans med publiseingsverktyget WordPress

INDIKATIONER:

Inloggingsfrekvens Antal integrationer (rektor håller koll) Utvärderas genom enkät efter 1 år

(Fortsättning följer)


Kollegialt lärande med Twitter

Posted on October 31st, by Workshop in Uncategorized. No Comments

TWITTER

Titel: Kollegialt lärande genom Twitter
Syfte: För att och bidra till utveckling i skolan kan lärare använda Twitter. Genom twitter sker förändring och förnyelse. I ett twittrande arbetslag utvecklas flerstämmigheten arbetslaget (Dysthe). Man kan likna twittrandet vid ett slags kortskrivning och tankeskrivning lärare emellan. Vår tanke med twittandet är att engagera de lärare som normalt inte tar så stor plats i AL. Dessutom anser vi att twittrandet blir träning i att hitta kärnan i det som ska ägas. Cut the crap. Pedagogik inte ramfaktorer! Twittrandet kan bidra till att det väsentliga sakerna diskuteras. Att fortbildning med Twitter inte är bundet till tid och rum utan sker när och varsomhelst.
Plan: Planen utgår från att identifiera de grupper av lärare på skolan där Twitter kan få genomslag. Genom att göra så bygger man vidare på den öppenhet som finns, med en … Read More »


Workshop instruktioner

Posted on October 30th, by Terese in Syndicated. No Comments

1. Välj ett av följande begrepp: Kollegialt lärande, distribuerat ledarskap och konnektivism.

2. Brainstorma hållbara kampanjer/insatser för att skapa kollegialt lärande. Bedöm inte din idé. Syftet är att generera massor av idéer.

3. Vi använder modellen How? Now Wow! för att rangordna våra idéer.

4. Välj en idé som du känner att du vill utveckla och skapa ett konkret case av. Förhoppningsvis vill minst två eller max fyra personer till jobba på samma idé. Ni har då en grupp och det är fritt fram!

Arbetstid för utmaning är fram till lunch och mellan kl 13:30-14:15. Förbered er på att pitcha er idé för resten av gruppen under den avslutande presentationsessionen mellan 14:15-15:00.

 

Material (fritt att använda)

iRigMic (en per grupp)

Bambuserkanalerna thecage12-1 och thecage12-2

Bloggen thecage.se/2012/wp-admin – användarnamn: workshop

Kameraman från WeStreamU

Blädderblock

A4-papper

 Mall för publikation av grupparbete

Posted on October 30th, by Terese in Syndicated. No Comments

1. TITEL: Namnet på er idé/event/aktivitet
2. Syfte/målsättning (WHY)
3. Plan (HOW & WHEN)
4. RESURSER som krävs
5. Vilka INDIKATORER på framgång ska ni mäta och hur ska ni mäta dessa?How? Now Wow!

Posted on October 30th, by Terese in Syndicated. No Comments

I utvecklandet av nya idéer är det vanligt att använda brainstorming och låta idéer flöda utan att bedömas. I den efterföljande urvalsfasen tenderar vi emellertid att välja de idéer som är mest bekanta för oss. Detta kallas en “kreativ paradox” eller “creadox”.

Matrisen How? Now Wow! är ett markeringsverktyg som utmanar creadoxen eftersom deltagarna tvingas att väga varje idé på två parametrar.

Material:
Blädderblock och massor av markörert i tre färger (blå, gul, grön)

Förberedelser:
Rita en 2-av-2 matris. X-axeln anger originalitet idén och Y-axeln visar nivå av genomförbarhet.

NOW / Blå Idéer  = Låg risk, hög acceptans, “lågt hängande frukt” och det finns redan existerande exempel.

HOW? / Gula Idéer = Originella  och banbrytande idéer som dessvärre är omöjliga att genomföra på grund av tid, resurser, teknik, etc. Men, spara gula idéer  för framtiden!

WOW! / Gröna Idéer = Originella idéer som är lätta att genomföra. “Wow” … Read More »Brott och straff

Posted on October 27th, by HenrikWidaeus in Syndicated. No Comments

Under dagarna fram till TheCage12

på Skolforum mobiliseras SkolSverige genom sociala medier. Diskussionerna om ett nätverkande kollegialt lärande pågår över allt…

…och mitt i allt detta smyger sig ett annat tema på: Brott och straff, poliser och skolpoliser. Carin Götblad fd. länspolismästare spelar säkert med i spelet när hon gestaltar allt det en skolledare skulle behöva gestalta; det praktiknära, tankarna om att göra tvärtemot,

att inte låta den bäst pålästa policytillverkaren i Utbildningsförvaltningen fortsätta en dag till – säg NEJ!

och provocera istället  fram den dialog som behöver provoceras fram i vetskap om att det som gör mest ont är det som behöver processas mest.

Har ni inte sett intervjun – titta här: http://www.svtplay.se/video/369829/del-8 – och lyssna särskilt på berättelsen om hundföraren och dissandet av klisterlappskonferenser! (från 43:10) Dessutom visar det sig att Carin har ett förflutet i förskolan – föga förvånande!

Just här har @christerholger … Read More »Testa din jämställdhetspotential

Posted on October 26th, by Terese in Syndicated. No Comments

Visste du att en kvinna, Ada Lovelace, skrev världens första datorprogram? Sveriges IT-minister är Anna-Karin Hatt och Yahoos nya VD heter Marissa Mayer. Men statistiken talar fortfarande sitt tydliga språk och tjejer väljer i mycket lägre gradDansprogrammering

Posted on October 26th, by Terese in Syndicated. 1 Comment

Det här är en session för dig som vill förstå programmeringslogik, lyssna på discomusik och samtidigt lära dig en rolig modell för att introducera programmering till barn och unga.

Måndagen den 29 oktober klockan 11:00 – 12:00 är du varmt välkommen till The Cage på Skolforum för att testa en programmeringsworkshop för yngre barn. Inga förkunskaper krävs – du guidas tryggt av Malin Ströman.

Eftersom förståelse för programmering förmodligen är en nyckelkompetens i framtiden har Malin Ströman och jag (Terese Raymond), med Anders Ekboms hjälp, skapat en lättsam modell för att introducera programmeringslogik till barn. Vi har inspirerats av Dr Technicos workshop How to train your robot och Sorteringsalgoritmer i folkdansform.

Ju fler som vill programmera desto roligare! Men det går att titta på också – så tveka inte, kom förbi The Cage mellan 11:00 och 12:00 på måndag!

VI SES DÄR!

 

Inspiration för dansprogrammering

Dr Techniko, … Read More »Nörda loss

Posted on October 25th, by Terese in Session. No Comments

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 känner sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte så delaktiga i informationssamhället. Dessutom använder 1,2 miljoner svenskar aldrig eller väldigt sällan Internet. Det rör sig i huvudsak om människor över 45 år. Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet!

Klockan 10:45 på måndagen den 29 oktober gästas The Cage av Linda “Copylinda” Sandberg. Hon berättar om hur vi kan arbeta mer inkluderande i digitala sammanhang, hur vi överbrygger rädslor och hur vi kan inspirera varandra att börja experimentera med nya digitala möjligheter. Linda kommer även att berätta om nätverket Geek Girl Meetup.

Till vardags är Linda Community Manager på Kampanjen Digidels kansli och den 31 oktober medverkar Linda i Tekniska Museets Nördcafé.

Strax efter Lindas session passar vi på att nörda loss direkt i The Cage … Read More »Om Ronnestam vore Skolminister

Posted on October 25th, by Terese in Syndicated. No Comments

Du hörde kanske Johan Ronnestams omtalade keynote det handlar om mina barns framtid på webbdagarna i våras? Eller Ronnestams samtal med Kristina Alexandersson och Eva Lilliestierna om hur Internet öppnar dörren till klassrummet på Interne…Wikipedia bygger på frivilligkraft

Posted on October 25th, by admin in Session, TheCage. 1 Comment

Wikimedia Sverige kommer att delta på Skolforum 2012 tillsammans med Per Falk, Henrik Widaeus och Terese Raymond. Vad ska då Wikimedia företa sig på denna spännande mässa? Inget mindre än att prata om Wikipedia och andra Wikimedia projekt och hur detta kan användas av dig i utbildning. Detta oavsett om du är pedagog, elev, rektor eller allmänt intresserad av skolfrågor. Detta är vad Wikipedia i utbildning, vårt utbildningsprogram, strävar efter att belysa. Vi vill visa hur Wikipedia kan bli en verklig tillgång och resurs i utbildning och hur man kan konkretisera bidragsgivande och uppgifter att specifikt passa kurser, ämnen och önskemål.

På mässan kommer du se Wikimedias anställda och frivilliga gå runt i sina snygga orangea T-shirts, beredda att samtala med dig om Wikipedia och för att lyssna på vad du tänker om tilltro, källkritik, neutralitet och relevans. Grabba tag i … Read More »Det gäller att ingen ger sig…

Posted on October 25th, by HenrikWidaeus in Uncategorized. No Comments

förrän den siste läraren är inne i det kollegiala lärandet.

#avlärning

#distribuerat_ledarskap

#men_inte_distribuerad_inkompetens


HOW? NOW WOW! – Den 31 oktober på Skolforum

Posted on October 24th, by HenrikWidaeus in TheCage. 5 comments

Teamet bakom TheCage12 – Per Falk @perfal, Terese Raymond @terejs och Henrik Widaeus @widaeus är grymt taggade inför vecka 44

Onsdagens program spikat -  http://thecage.se/2012/?page_id=14

WestreamU livesänder allt – toppsnyggt och i HD ping @RichardGatarski

 


Surdegskultur

Posted on September 21st, by HenrikWidaeus in TheCage. No Comments

En lista om det här med formativ bedömning. Läses med fördel med Pluras köksröst.

Vi behöver:

- Flera bakbord för grupper där lärare från alla ämnen får diskutera verktygen inom formativ bedömning. Ping www.bedomningforlarande.se

- En surdeg vi återvänder till varannan vecka med huvudmannens goda minne. Surdegskulturen ersätter mer 1900-talsmässiga baktekniker (bakmaskiner o dyl), samt diskussion om inköp och andra praktiska eller administrativa detaljer.http://sv.wikipedia.org/wiki/Surdeg

- Receptsamlingen vårdas ömt och fylls ständigt på med inspiration och nya tips om hur det goda brödet smakar. Ping läroplan, Kunskapsbedömning i skolan: http://goo.gl/bcQXa

- Längst bak i receptsamlingen för läraren anteckningar om de perfekta ugnstemperaturerna, de rätta jäsperioderna och de oväntade nya bullarna som bakas. Ping Istället för kanelbullens dag (John Steinberg)

- Vi bakar, dukar och svettas tillsammans med eleverna.

- Låt det väl smaka


The MoocAge?

Posted on August 30th, by HenrikWidaeus in The MoocAge. No Comments


Den stora flykten

Posted on August 30th, by HenrikWidaeus in TheCage. No Comments

Den stora flykten handlar om att kritiskt reflektera över skolhistorien, att krångla oss ur de krafter som vill skapa monument av bildningstanken eller antikvariskt behålla föreställningar om Skolan med stort S. Flykten handlar om att byta blick, att fly de krafter som vill få oss att tro att vi inte skulle kunna vara de som erövrar de nya styrdokumenten, passionerat uppfyllda i övertygelse om att de förmågor och kunskaper vi märker fungerar som framtidskompetenser också är de förmågor styrdokumenten pekar ut. Den stora flykten handlar om att se våra egna flyktbeteenden, på arbetslagsmöten eller APT:er när samtalen, och våra kroppar, springer iväg långt bort från de stora uppdragen vi fått. Här nedan kärnfullt fångade av professor Helen Timperley:

- Developing and managing a school culture conducive to conversations about the core technology of instruction by building norms of trust, collaboration, and academic press among staff;
- … Read More »


En skola i förändring – vilka värden står på spel

Posted on August 30th, by HenrikWidaeus in TheCage. No Comments

Det finns få platser som berör så mycket som skolan. Det är en plats där nya värden, nya meningar och kunskaper får fotfäste och blir till den grund vi lever på. Det är arbetsplatsen för 169 729 lärare. Det är fysiska platser där det lokala närsamhället flödar igenom. Det är en sprudlande öppen idéverkstad, men också en snäv krävande, ibland kvävande, trång passage. Det är en plats där teknik och människor möts. Snarare än att vara en enkel plats, med ett självklart uppdrag och ett självklart kunskapsbegrepp, kräver skolan en djupare förståelse av komplicerade och komplexa sammanhang – där även kaos och teorier om kaos ibland behöver finnas med.

Är du någon av Sveriges lärare har du säkert redan fångat kärnan i din plats. Få skolor och kollegium saknar ett inre samtal om det som skapar passion, nyfikenhet och som driver … Read More »


Berättelser i The Cage 2012

Det här är våra tre senaste bloggposter om berättelserna i buren. Klicka på bilden för att komma till hela bloggtexten. Vi ses i The Cage!

Nörda loss

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 känner sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte så delaktiga i informationssamhället. Dessutom använder 1,2...

Wikipedia bygger på frivilligkraft

Wikimedia Sverige kommer att delta på Skolforum 2012 tillsammans med Per Falk, Henrik Widaeus och Terese Raymond. Vad ska då Wikimedia företa sig på...