Att lära sig något nytt

För att vi ska utvecklas som människor så är det en fördel att lära sig något nytt emellanåt. Kunskap är något som utvecklar oss på olika plan. Det är inte alltid som det finns kurser och utbildningar att gå. Utan man få lära sig på egen hand och genom egna erfarenheter.  Vad ska man välja […]

Vad är pedagogik?

Ordet pedagogik kommer från grekiska och betyder att undervisa eller uppfostra. Idag är pedagogik en disciplin inom områden som främst utbildning och lärande. Men inom utbildning och lärande ingår viktiga närliggande discipliner som filosofi, psykologi och sociologi som samtliga påverkar pedagogiken. Fokus med pedagogik är att förmedla kunskap i syfte att utveckla individer bland annat […]