Vad är pedagogik?

Ordet pedagogik kommer från grekiska och betyder att undervisa eller uppfostra. Idag är pedagogik en disciplin inom områden som främst utbildning och lärande. Men inom utbildning och lärande ingår viktiga närliggande discipliner som filosofi, psykologi och sociologi som samtliga påverkar pedagogiken. Fokus med pedagogik är att förmedla kunskap i syfte att utveckla individer bland annat […]