Motivera en vän till förändring

Har du en vän som bör förändra något i sitt liv? Då kanske du kan vara till hjälp? Genom att hitta de frön i era samtal som visar att en önskan om förändring finns. Du kan ställa öppna frågor till din vän kring dessa tankefrön så att de börjar växa till förändring. Du kan också köpa något till vännen som påskyndar förändring.

Vilka yttre komponenter som behövs beror på problemet. De inre komponenter som behövs för alla problem är detsamma, nämligen vilja och hopp. Utan vilja går det inte att förändra och utan hopp om att förändring är möjlig står viljan i lä. Det finns många saker du kan bestämma dig för och komponenter du kan beställa för att ta ett steg i rätt riktning. Men utan vilja och hopp kommer dessa saker samla damm i någon byrålåda.

Din vän kan behöva låna lite hopp från dig. Du kan agera som sponsor för din vän genom att vara en person vännen kan vända sig till när det är svårt. Du kan då lyssna aktivt och vid förfrågan komma med råd. Om du själv har svårt att vara positiv och motiverande kan du ta hjälp av ytterligare en vän.