Category: TheCage


Kollegialt lärande – Sprida & Samla kunskap

Posted on January 20th, by Jonas in Kollegialt lärande. Comments Off

Detta är mitt första inlägg i pilotprojetet ”Kollegialt lärande – Sprida & Samla kunskap” från The Cage under Skolforum 2012. Om allt går som det ska kommer detta inlägg återfinnas här… Bollen är i rullning och 2013-10-30 kommer projektet utvärderas!


Wikipedia bygger på frivilligkraft

Posted on October 25th, by admin in Session, TheCage. 1 Comment

Wikimedia Sverige kommer att delta på Skolforum 2012 tillsammans med Per Falk, Henrik Widaeus och Terese Raymond. Vad ska då Wikimedia företa sig på denna spännande mässa? Inget mindre än att prata om Wikipedia och andra Wikimedia projekt och hur detta kan användas av dig i utbildning. Detta oavsett om du är pedagog, elev, rektor eller allmänt intresserad av skolfrågor. Detta är vad Wikipedia i utbildning, vårt utbildningsprogram, strävar efter att belysa. Vi vill visa hur Wikipedia kan bli en verklig tillgång och resurs i utbildning och hur man kan konkretisera bidragsgivande och uppgifter att specifikt passa kurser, ämnen och önskemål.

På mässan kommer du se Wikimedias anställda och frivilliga gå runt i sina snygga orangea T-shirts, beredda att samtala med dig om Wikipedia och för att lyssna på vad du tänker om tilltro, källkritik, neutralitet och relevans. Grabba tag i … Read More »HOW? NOW WOW! – Den 31 oktober på Skolforum

Posted on October 24th, by HenrikWidaeus in TheCage. 5 comments

Teamet bakom TheCage12 – Per Falk @perfal, Terese Raymond @terejs och Henrik Widaeus @widaeus är grymt taggade inför vecka 44

Onsdagens program spikat -  http://thecage.se/2012/?page_id=14

WestreamU livesänder allt – toppsnyggt och i HD ping @RichardGatarski

 


Surdegskultur

Posted on September 21st, by HenrikWidaeus in TheCage. No Comments

En lista om det här med formativ bedömning. Läses med fördel med Pluras köksröst.

Vi behöver:

- Flera bakbord för grupper där lärare från alla ämnen får diskutera verktygen inom formativ bedömning. Ping www.bedomningforlarande.se

- En surdeg vi återvänder till varannan vecka med huvudmannens goda minne. Surdegskulturen ersätter mer 1900-talsmässiga baktekniker (bakmaskiner o dyl), samt diskussion om inköp och andra praktiska eller administrativa detaljer.http://sv.wikipedia.org/wiki/Surdeg

- Receptsamlingen vårdas ömt och fylls ständigt på med inspiration och nya tips om hur det goda brödet smakar. Ping läroplan, Kunskapsbedömning i skolan: http://goo.gl/bcQXa

- Längst bak i receptsamlingen för läraren anteckningar om de perfekta ugnstemperaturerna, de rätta jäsperioderna och de oväntade nya bullarna som bakas. Ping Istället för kanelbullens dag (John Steinberg)

- Vi bakar, dukar och svettas tillsammans med eleverna.

- Låt det väl smaka


Den stora flykten

Posted on August 30th, by HenrikWidaeus in TheCage. No Comments

Den stora flykten handlar om att kritiskt reflektera över skolhistorien, att krångla oss ur de krafter som vill skapa monument av bildningstanken eller antikvariskt behålla föreställningar om Skolan med stort S. Flykten handlar om att byta blick, att fly de krafter som vill få oss att tro att vi inte skulle kunna vara de som erövrar de nya styrdokumenten, passionerat uppfyllda i övertygelse om att de förmågor och kunskaper vi märker fungerar som framtidskompetenser också är de förmågor styrdokumenten pekar ut. Den stora flykten handlar om att se våra egna flyktbeteenden, på arbetslagsmöten eller APT:er när samtalen, och våra kroppar, springer iväg långt bort från de stora uppdragen vi fått. Här nedan kärnfullt fångade av professor Helen Timperley:

- Developing and managing a school culture conducive to conversations about the core technology of instruction by building norms of trust, collaboration, and academic press among staff;
- … Read More »


En skola i förändring – vilka värden står på spel

Posted on August 30th, by HenrikWidaeus in TheCage. No Comments

Det finns få platser som berör så mycket som skolan. Det är en plats där nya värden, nya meningar och kunskaper får fotfäste och blir till den grund vi lever på. Det är arbetsplatsen för 169 729 lärare. Det är fysiska platser där det lokala närsamhället flödar igenom. Det är en sprudlande öppen idéverkstad, men också en snäv krävande, ibland kvävande, trång passage. Det är en plats där teknik och människor möts. Snarare än att vara en enkel plats, med ett självklart uppdrag och ett självklart kunskapsbegrepp, kräver skolan en djupare förståelse av komplicerade och komplexa sammanhang – där även kaos och teorier om kaos ibland behöver finnas med.

Är du någon av Sveriges lärare har du säkert redan fångat kärnan i din plats. Få skolor och kollegium saknar ett inre samtal om det som skapar passion, nyfikenhet och som driver … Read More »
Berättelser i The Cage 2012

Det här är våra tre senaste bloggposter om berättelserna i buren. Klicka på bilden för att komma till hela bloggtexten. Vi ses i The Cage!

Nörda loss

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 känner sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte så delaktiga i informationssamhället. Dessutom använder 1,2...

Wikipedia bygger på frivilligkraft

Wikimedia Sverige kommer att delta på Skolforum 2012 tillsammans med Per Falk, Henrik Widaeus och Terese Raymond. Vad ska då Wikimedia företa sig på...