En skola i förändring – vilka värden står på spel


Posted on August 30th, by HenrikWidaeus in TheCage. No Comments

Det finns få platser som berör så mycket som skolan. Det är en plats där nya värden, nya meningar och kunskaper får fotfäste och blir till den grund vi lever på. Det är arbetsplatsen för 169 729 lärare. Det är fysiska platser där det lokala närsamhället flödar igenom. Det är en sprudlande öppen idéverkstad, men också en snäv krävande, ibland kvävande, trång passage. Det är en plats där teknik och människor möts. Snarare än att vara en enkel plats, med ett självklart uppdrag och ett självklart kunskapsbegrepp, kräver skolan en djupare förståelse av komplicerade och komplexa sammanhang – där även kaos och teorier om kaos ibland behöver finnas med.

Är du någon av Sveriges lärare har du säkert redan fångat kärnan i din plats. Få skolor och kollegium saknar ett inre samtal om det som skapar passion, nyfikenhet och som driver de feedbackloopar som är grunden till förändring. I mötet med eleverna återkopplas lärarprofessionen, och efter hand, ständigt, förändras uppfattningen om vad det innebär att vara lärare.

Det är också tydligt att lärare runt om i Sverige tagit utmaningen på verkligt allvar, för det finns knappast någon yrkeskategori som med sådant engagemang och med sådan uthållighet skapar arenor för dialog i de öppna sociala medierna. Stafettpinnar överlämnas, lärandekvaliteter mejslas fram, och framtiden som är så svår att förutse – skapas – i ett utökat kollegium där viljan till makt är alldeles påtaglig

I närheten av skolan; bland elever, föräldrar, entreprenörer, geek girls, skolbibliotekarier, filosofer, forskare, riskkapitalister, wikipedianer, hos dig och mig börjar också frågorna om en skola i förändring att formuleras med tydligare skärpa. Upplevelsen av att ha något otalt med skolan ersätts allt oftare med någonting som inte sällan snuddar vid passion. Genom skolan tittar vi in i framtiden och inser att möjligheterna finns. Möjligheterna som hänger där och väntar på en särskild ton, ett särskilt anrop, en särskild kod vi som samhälle och skola är satta att uppfinna.

Ramarna för utmaningen är där med satta. Planeringen för Idéverkstaden på Skolforum i full gång. Det blir ett myller av både väntade och oväntade möten mellan människor som inspirerar och människor som ställer frågor för att förstå det lärarna säger. Också för att granska det de säger utifrån tanken att det är framtiden, och särskilt elevernas framtid vi håller på att uppfinna. Och här finns tid. Tid att fundera och processa din och ditt sammanhangs roll i en skola i förändring.

Precis som förra året kommer en av dagarna att märkas med THE CAGE. En bur fylld med människor hämtade ur det utökade digitala kollegiet. Väl medvetna om att buren måste sprängas. På plats för att injicera och injiceras, men också för att överlämna nya stafettpinnar till nyfikna besökare. Se www.thecage.se

En annan av dagarna präglas av möten mellan skolan och folkbildningen som finns just utanför skolan. Här möter du människorna som bygger de öppna biblioteken, både i skolan och på nätet. Här finner du passionerade företrädare för Skolbiblioteken och Wikipedia. Här finner du filosoferna och de samhällsengagerade agitatorerna som värnar om det öppna samhället, både IRL och digitalt.

Framtiden handlar också mycket om teknik. Hur lärare och elever lyckas tämja tekniken. Hur vi kodar oss in i framtiden, och hur könsmönster kring den digitalt och tekniskt kodade framtiden går att bryta. Den könade tekniken kommer därför att vara ett tema under den tredje dagen.

Till detta kommer det oväntade, det ännu inte planerade, det som gör att just du efter att ha läst denna text bestämmer dig för att besöka oss i Idéverkstan under Skolforum. Programmet hittar du på www.skolforum.se

Leave a ReplyBerättelser i The Cage 2012

Det här är våra tre senaste bloggposter om berättelserna i buren. Klicka på bilden för att komma till hela bloggtexten. Vi ses i The Cage!

Nörda loss

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 känner sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte så delaktiga i informationssamhället. Dessutom använder 1,2...

Wikipedia bygger på frivilligkraft

Wikimedia Sverige kommer att delta på Skolforum 2012 tillsammans med Per Falk, Henrik Widaeus och Terese Raymond. Vad ska då Wikimedia företa sig på...